ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: "ეკონომიკური დებატები ბსუ 2020"


დასახელება "ეკონომიკური დებატები ბსუ 2020"
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს 2019-2020 სასწავლო წლის სტუდენტური პროექტების კონკურსში გამარჯვებული პროექტის "ეკონომიკურიდებატები ბსუ 2020"
დაწყების დრო 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №408 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
2 კორპუსი - №415 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
2 კორპუსი - №421 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
2 კორპუსი - №426 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
2 კორპუსი - №428 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 15 მარტი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 15 მარტი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017