ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: საჯარო ლექცია თემაზე: პოლიტიკური იდეოლოგიები - პოლიტიკა და მორალი


დასახელება საჯარო ლექცია თემაზე: პოლიტიკური იდეოლოგიები - პოლიტიკა და მორალი
ტიპი სხვა
აღწერა საჯარო ლექცია თემაზე: პოლიტიკური იდეოლოგიები - პოლიტიკა და მორალი. ლექტორი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი ნოდია
დაწყების დრო 2020 წლის 28 თებერვალი 13:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2020 წლის 28 თებერვალი 13:00:00; დასრულება: 2020 წლის 28 თებერვალი 15:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტური პროექტის ხელმძღვანელი არჩილ ბერიძე


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017