ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინტელექტუალური თამაში სად? რა? როდის?


დასახელება ინტელექტუალური თამაში სად? რა? როდის?
ტიპი სხვა
აღწერა ინტელექტუალური თამაში სად? რა? როდის?
დაწყების დრო 2020 წლის 27 თებერვალი 18:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2020 წლის 27 თებერვალი 18:00:00; დასრულება: 2020 წლის 27 თებერვალი 20:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტი გიზო ქათამაძე


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017