ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: პროექტ "MEDIATS"-ის ფარგლებში, პროექტის მენეჯერთა შეხვედრა


დასახელება პროექტ "MEDIATS"-ის ფარგლებში, პროექტის მენეჯერთა შეხვედრა
ტიპი სხვა
აღწერა პროექტ "MEDIATS"-ის ფარგლებში, პროექტის მენეჯერთა შეხვედრა
დაწყების დრო 2020 წლის 28 მაისი 09:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 29 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 28 მაისი 09:00:00; დასრულება: 2020 წლის 29 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017