ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ვაჟა ფარტენაძის სადოქტორო ნაშრომის -„აჭარისწყლის ხეობა (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა ქედის მუნიციპალიტეტის მიხედვით)“ (არქეოლოგია) - საჯარო დაცვა


დასახელება ვაჟა ფარტენაძის სადოქტორო ნაშრომის -„აჭარისწყლის ხეობა (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა ქედის მუნიციპალიტეტის მიხედვით)“ (არქეოლოგია) - საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ვაჟა ფარტენაძის სადოქტორო ნაშრომის -„აჭარისწყლის ხეობა (ისტორიულ-არქეოლოგიური გამოკვლევა ქედის მუნიციპალიტეტის მიხედვით)“ (არქეოლოგია) - საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 13 მარტი 15:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 მარტი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 13 მარტი 15:00:00; დასრულება: 2020 წლის 13 მარტი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017