ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა თანამშრომლებთან


დასახელება შეხვედრა თანამშრომლებთან
ტიპი სხვა
აღწერა შეხვედრა თანამშრომლებთან
დაწყების დრო 2020 წლის 27 თებერვალი 12:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 27 თებერვალი 13:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 27 თებერვალი 12:00:00; დასრულება: 2020 წლის 27 თებერვალი 13:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ, აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017