ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა „I Choose My Future” კამპანიის ფარგლებში.


დასახელება სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა „I Choose My Future” კამპანიის ფარგლებში.
ტიპი სხვა
აღწერა სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრა „I Choose My Future” კამპანიის ფარგლებში.
დაწყების დრო 2020 წლის 23 მარტი 14:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 23 მარტი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №სააქტო დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 23 მარტი 14:00:00; დასრულება: 2020 წლის 23 მარტი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017