ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა „ერაზმუს+“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ წამყვანი უნივერსიტეტის (თსუ) წარმომადგენლებთან


დასახელება შეხვედრა „ერაზმუს+“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ წამყვანი უნივერსიტეტის (თსუ) წარმომადგენლებთან
ტიპი სხვა
აღწერა შეხვედრა „ერაზმუს+“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის - „ინოვაციები კურიკულუმში სოციალური ჩართულობის მხარდასაჭერად“ წამყვანი უნივერსიტეტის (თსუ) წარმომადგენლებთან
დაწყების დრო 2020 წლის 06 მარტი 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 06 მარტი 16:30:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 06 მარტი 14:30:00; დასრულება: 2020 წლის 06 მარტი 15:00:00;
1 კორპუსი - №58 დაწყება: 2020 წლის 06 მარტი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 06 მარტი 12:02:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2020 წლის 06 მარტი 12:00:00; დასრულება: 2020 წლის 06 მარტი 13:30:00;
ორგანიზატორი ბსუ, თსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017