ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ბელა ჭურჭელაურის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ბელა ჭურჭელაურის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ოქტორანტ ბელა ჭურჭელაურის სადოქტორო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 14 ივლისი 13:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 14 ივლისი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 14 ივლისი 13:00:00; დასრულება: 2020 წლის 14 ივლისი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017