ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ გია ტუღუშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ გია ტუღუშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ გია ტუღუშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 13 ივლისი 15:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 13 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 13 ივლისი 15:00:00; დასრულება: 2020 წლის 13 ივლისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017