ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი თემაზე: უკბილო ყბების პროთეზირების ბიოფუნქციონალური მეთოდები


დასახელება ტრენინგი თემაზე: უკბილო ყბების პროთეზირების ბიოფუნქციონალური მეთოდები
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი თემაზე: უკბილო ყბების პროთეზირების ბიოფუნქციონალური მეთოდები
დაწყების დრო 2020 წლის 29 აგვისტო 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 30 აგვისტო 17:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2020 წლის 29 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 30 აგვისტო 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017