ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ინტელექტუალური თამაში


დასახელება ინტელექტუალური თამაში
ტიპი სხვა
აღწერა ინტელექტუალური თამაში ბსუ-ს სტუდენტების მონაწილეობით
დაწყების დრო 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00; დასრულება: 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00;
1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00; დასრულება: 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00;
1 კორპუსი - №17 დაწყება: 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00; დასრულება: 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00;
1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2020 წლის 08 აგვისტო 20:00:00; დასრულება: 2020 წლის 08 აგვისტო 23:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს აჭარის ინელექტ კლუბი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017