ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისთვის თემაზე: „მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“; საზაფხულო უნივერსიტეტი „ბირთვული უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა 2020“


დასახელება ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისთვის თემაზე: „მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“; საზაფხულო უნივერსიტეტი „ბირთვული უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა 2020“
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისთვის თემაზე: „მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში“; საზაფხულო უნივერსიტეტი „ბირთვული უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა 2020“
დაწყების დრო 2020 წლის 07 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 09 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 07 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 09 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017