ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „ბიბლიოთეკარი“ (17 აგვისტოს), „პრაქტიკოსი ექთნის“ (18 აგვისტოს) და „მეფუტკრეს“ (19 აგვისტოს) სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის დაცვა


დასახელება ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „ბიბლიოთეკარი“ (17 აგვისტოს), „პრაქტიკოსი ექთნის“ (18 აგვისტოს) და „მეფუტკრეს“ (19 აგვისტოს) სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების „ბიბლიოთეკარი“ (17 აგვისტოს), „პრაქტიკოსი ექთნის“ (18 აგვისტოს) და „მეფუტკრეს“ (19 აგვისტოს) სტუდენტთა საწარმოო პრაქტიკის დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 17 აგვისტო 12:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 19 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 17 აგვისტო 12:00:00; დასრულება: 2020 წლის 19 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017