ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერისა და აჭარისა და გურიის რეგიონებში პროგრამის ეფექტურად გახორციელების ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად USAID-ისა და საბაზისო განათლების პროგრამის წარმომადგენლების ბსუ-ში ვიზიტის ფარგლებში


დასახელება შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერისა და აჭარისა და გურიის რეგიონებში პროგრამის ეფექტურად გახორციელების ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად USAID-ისა და საბაზისო განათლების პროგრამის წარმომადგენლების ბსუ-ში ვიზიტის ფარგლებში
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერისა და აჭარისა და გურიის რეგიონებში პროგრამის ეფექტურად გახორციელების ხელშეწყობის უზრუნველსაყოფად USAID-ისა და საბაზისო განათლების პროგრამის წარმომადგენლების ბსუ-ში ვიზიტის ფარგლებში
დაწყების დრო 2020 წლის 19 აგვისტო 11:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 20 აგვისტო 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №აკადემიური საბჭოს დარბაზი დაწყება: 2020 წლის 19 აგვისტო 11:00:00; დასრულება: 2020 წლის 20 აგვისტო 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017