ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ალექსანდრე ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია „პერსონაჟები, რომლებმაც სცადეს“, რომელიც გაგრძელდება საჯარო თამაშით „წიგნების თარო“


დასახელება ალექსანდრე ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია „პერსონაჟები, რომლებმაც სცადეს“, რომელიც გაგრძელდება საჯარო თამაშით „წიგნების თარო“
ტიპი სხვა
აღწერა ალექსანდრე ლორთქიფანიძის საჯარო ლექცია „პერსონაჟები, რომლებმაც სცადეს“, რომელიც გაგრძელდება საჯარო თამაშით „წიგნების თარო“
დაწყების დრო 2020 წლის 03 სექტემბერი 16:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 03 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 03 სექტემბერი 16:00:00; დასრულება: 2020 წლის 03 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, სსიპ „საზოგადოებრივი მაუწყებელი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017