ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის: ყრუ-უსინათლო პირთა თარჯიმან-მეგზურების მომზადება


დასახელება ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის: ყრუ-უსინათლო პირთა თარჯიმან-მეგზურების მომზადება
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი ბსუ-ს სტუდენტებისათვის: ყრუ-უსინათლო პირთა თარჯიმან-მეგზურების მომზადება
დაწყების დრო 2020 წლის 05 სექტემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №521 დაწყება: 2020 წლის 05 სექტემბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 06 სექტემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017