ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სამაგისტრო გამოცდა


დასახელება სამაგისტრო გამოცდა
ტიპი სხვა
აღწერა სამაგისტრო გამოცდა
დაწყების დრო 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2020 წლის 01 ოქტომბერი 10:00:00; დასრულება: 2020 წლის 02 ოქტომბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017