ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოოქტრანტ მედეა იმნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოოქტრანტ მედეა იმნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოოქტრანტ მედეა იმნაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 26 ნოემბერი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 26 ნოემბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 26 ნოემბერი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 26 ნოემბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017