ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოოქტრანტ თამარ ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოოქტრანტ თამარ ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოოქტრანტ თამარ ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 20 ნოემბერი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 20 ნოემბერი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 20 ნოემბერი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 20 ნოემბერი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017