ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოოქტრანტ ქრისტინა აივაზიანი-ტატევოსიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოოქტრანტ ქრისტინა აივაზიანი-ტატევოსიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოოქტრანტ ქრისტინა აივაზიანი-ტატევოსიანის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 27 ნოემბერი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 27 ნოემბერი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 27 ნოემბერი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 27 ნოემბერი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017