ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოოქტრანტ ხათუნა ხალვაშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოოქტრანტ ხათუნა ხალვაშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოოქტრანტ ხათუნა ხალვაშის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 24 ნოემბერი 17:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 24 ნოემბერი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2020 წლის 24 ნოემბერი 17:00:00; დასრულება: 2020 წლის 24 ნოემბერი 20:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017