ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ელზა მაკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ელზა მაკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ ელზა მაკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2020 წლის 27 ნოემბერი 13:00:00
დასრულების დრო 2020 წლის 27 ნოემბერი 16:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2020 წლის 27 ნოემბერი 13:00:00; დასრულება: 2020 წლის 27 ნოემბერი 16:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017