ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ანასტასია დუმბაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ანასტასია დუმბაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ ანასტასია დუმბაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 19 მარტი 17:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 19 მარტი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2021 წლის 19 მარტი 17:00:00; დასრულება: 2021 წლის 19 მარტი 19:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017