ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ თათია ცეცხლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა


დასახელება დოქტორანტ თათია ცეცხლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ თათია ცეცხლაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 12 მარტი 13:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 12 მარტი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2021 წლის 12 მარტი 13:00:00; დასრულება: 2021 წლის 12 მარტი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017