ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) „პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება ვიზიტი ბსუ-ში


დასახელება გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) „პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება ვიზიტი ბსუ-ში
ტიპი სხვა
აღწერა გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) „პროფესიული გადამზადებისა და ექსტენციის თანამედროვე სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში“ პროექტის ფარგლებში იგეგმება ვიზიტი ბსუ-ში
დაწყების დრო 2021 წლის 08 აპრილი 11:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 08 აპრილი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 08 აპრილი 11:00:00; დასრულება: 2021 წლის 08 აპრილი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017