ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ახალი მონოგრაფიების - "ტაო" და "მარადიდი" - პრეზენტაცია


დასახელება ახალი მონოგრაფიების - "ტაო" და "მარადიდი" - პრეზენტაცია
ტიპი სხვა
აღწერა "ქართული ენის დღის" კვირეულს ფარგლებში, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტისა და ქართველოლოგიის ცენტრის ორგანიზებით, გაიმართება ცენტრის თანამშრომელთა ახალი მონოგრაფიების - "ტაო" და "მარადიდი" - პრეზენტაცია.
დაწყების დრო 2021 წლის 14 აპრილი 14:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 14 აპრილი 16:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 14 აპრილი 14:00:00; დასრულება: 2021 წლის 14 აპრილი 16:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017