ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ მერაბ ცინარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ მერაბ ცინარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა დოქტორანტ მერაბ ცინარიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 17 აპრილი 13:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 17 აპრილი 17:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №328 დაწყება: 2021 წლის 17 აპრილი 13:00:00; დასრულება: 2021 წლის 17 აპრილი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017