ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის კონკურსის გასაუბრება


დასახელება ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის კონკურსის გასაუბრება
ტიპი სხვა
აღწერა ერაზმუს+ გაცვლითი პროგრამის კონკურსის გასაუბრება
დაწყების დრო 2021 წლის 19 აპრილი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 19 აპრილი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2021 წლის 19 აპრილი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 19 აპრილი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017