ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: 2019-2020 წლის საანგარიშო კონფერენცია


დასახელება 2019-2020 წლის საანგარიშო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა 2019-2020 წლის საანგარიშო კონფერენცია
დაწყების დრო 2021 წლის 08 მაისი 12:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 08 მაისი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2021 წლის 08 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 08 მაისი 14:00:00;
1 კორპუსი - №15 დაწყება: 2021 წლის 08 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 08 მაისი 14:00:00;
1 კორპუსი - №17 დაწყება: 2021 წლის 08 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 08 მაისი 14:00:00;
1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2021 წლის 08 მაისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 08 მაისი 14:00:00;
ორგანიზატორი აჭარის პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფესიული კავშირი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017