ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ადამიანის უფლებათა და ანტიდისკრიმინაციული სამართლის სწავლების საკითხებზე


დასახელება ტრენინგი ადამიანის უფლებათა და ანტიდისკრიმინაციული სამართლის სწავლების საკითხებზე
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი ადამიანის უფლებათა და ანტიდისკრიმინაციული სამართლის სწავლების საკითხებზე
დაწყების დრო 2021 წლის 21 აპრილი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 22 აპრილი 18:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №515 დაწყება: 2021 წლის 21 აპრილი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 22 აპრილი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017