ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დოქტორანტ ჰათიჯე ერთურქის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება დოქტორანტ ჰათიჯე ერთურქის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ჰათიჯე ერთურქის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 27 აპრილი 17:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 27 აპრილი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2021 წლის 27 აპრილი 17:00:00; დასრულება: 2021 წლის 27 აპრილი 19:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017