ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა იუნისეფის პროგრამების გაცნობის მზნით


დასახელება შეხვედრა იუნისეფის პროგრამების გაცნობის მზნით
ტიპი შეხვედრა
აღწერა შეხვედრა იუნისეფის პროგრამების გაცნობის მზნით
დაწყების დრო 2021 წლის 31 მაისი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 31 მაისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 31 მაისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 31 მაისი 18:00:00;
ორგანიზატორი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017