ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ პრაქტიკის დაცვა


დასახელება ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ პრაქტიკის დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ პრაქტიკის დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 07 ივნისი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 07 ივნისი 14:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №56 დაწყება: 2021 წლის 07 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 07 ივნისი 14:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017