ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია


დასახელება მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა მათემატიკოსთა საერთაშორისო კონფერენცია
დაწყების დრო 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
1 კორპუსი - №65 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №423 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №421 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
2 კორპუსი - №405 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 აგვისტო 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017