ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სალომე შერვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სალომე შერვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის "ბიზნესის ადმინისტრირების" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სალომე შერვაშიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 18 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 18 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2021 წლის 18 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 18 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017