ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი ერაზმუს+ საგრანტო პროექტის ფარგლებში თემაზე – „საქართველოს უნივერსიტეტებში მე-3 მისიის ხარისხის და აქტუალურობის გაძლიერება“


დასახელება ტრენინგი ერაზმუს+ საგრანტო პროექტის ფარგლებში თემაზე – „საქართველოს უნივერსიტეტებში მე-3 მისიის ხარისხის და აქტუალურობის გაძლიერება“
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი ერაზმუს+ საგრანტო პროექტის ფარგლებში თემაზე – „საქართველოს უნივერსიტეტებში მე-3 მისიის ხარისხის და აქტუალურობის გაძლიერება“
დაწყების დრო 2021 წლის 05 ივლისი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 07 ივლისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 05 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 07 ივლისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017