ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ტრენინგი: ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)


დასახელება ტრენინგი: ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)
ტიპი სხვა
აღწერა ტრენინგი: ელექტრონულ სამეცნიერო ბაზებთან მუშაობის პრინციპები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)
დაწყების დრო 2021 წლის 16 ივნისი 14:11:11
დასრულების დრო 2021 წლის 16 ივნისი 17:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2021 წლის 16 ივნისი 14:11:11; დასრულება: 2021 წლის 16 ივნისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017