ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: დისკუსია და მრგვალი მაგიდა თემებზე: უნივერსიტეტის იდეა, ფილოსოფია საუნივერსიტეტო განათლების კონტექსტში და უმაღლესი განათლების პრობლემები და გამოწვევები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)


დასახელება დისკუსია და მრგვალი მაგიდა თემებზე: უნივერსიტეტის იდეა, ფილოსოფია საუნივერსიტეტო განათლების კონტექსტში და უმაღლესი განათლების პრობლემები და გამოწვევები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)
ტიპი სხვა
აღწერა დისკუსია და მრგვალი მაგიდა თემებზე: უნივერსიტეტის იდეა, ფილოსოფია საუნივერსიტეტო განათლების კონტექსტში და უმაღლესი განათლების პრობლემები და გამოწვევები (სამიზნე ჯგუფი: პროფესორ-მასწავლებლები)
დაწყების დრო 2021 წლის 18 ივნისი 12:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 18 ივნისი 15:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2021 წლის 18 ივნისი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 18 ივნისი 15:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017