ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საჭიროებებისათვის


დასახელება ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საჭიროებებისათვის
ტიპი სხვა
აღწერა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საჭიროებებისათვის
დაწყების დრო 2021 წლის 24 ივნისი 09:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 30 ივნისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №33 დაწყება: 2021 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 30 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №34 დაწყება: 2021 წლის 24 ივნისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 30 ივნისი 18:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017