ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია


დასახელება ბსუ-ს სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
ტიპი კონფერენცია
აღწერა ბსუ-ს სტუდენტური საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენცია
დაწყების დრო 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 24 ივნისი 22:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №421 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 ივნისი 22:00:00;
2 კორპუსი - №423 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №430 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №215 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №41 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №32 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №44 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №43 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №42 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №120 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №509 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №303 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №415 დაწყება: 2021 წლის 23 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივნისი 18:00:00;
2 კორპუსი - №303 დაწყება: 2021 წლის 24 ივნისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 ივნისი 22:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017