ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: „ევროპარლამენტის საერთაშორისო მოდელირება 2021 ბათუმში“.


დასახელება „ევროპარლამენტის საერთაშორისო მოდელირება 2021 ბათუმში“.
ტიპი სხვა
აღწერა „ევროპარლამენტის საერთაშორისო მოდელირება 2021 ბათუმში“.
დაწყების დრო 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 18 ივლისი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №14 დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 18 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №29 დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №21 დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №18 დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №20 დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 17 ივლისი 18:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 16 ივლისი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 16 ივლისი 14:00:00;
1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 18 ივლისი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 18 ივლისი 17:00:00;
ორგანიზატორი ევროპის აკადემიური ცენტრი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017