ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: შეხვედრა ბსუ-ს ადმინისტრაციასთან და პერსონალთან


დასახელება შეხვედრა ბსუ-ს ადმინისტრაციასთან და პერსონალთან
ტიპი შეხვედრა
აღწერა Erasmus+-ის პროექტის „აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისათვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებო დაწესებულებებში“ (INTEGRITY) ფარგლებში 2021 წლის 16 სექტემბერს ბსუ-ს მასპინძლობით აკადემიური კეთილსინდისიერების მიმართულებით მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „Challanges of Emergancy Remote Learning - Academic Misconduct in Higher Education“ ჩატარებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გაზიარება და საორგანიზაციო საკითხების მოგვარება. Turnitin-ის გამოყენების პრაქტიკის გაზიარება და Turnitin-ის ახალი ფუნქციების გაცნობა.(11:00-დან 12:00 საათამდე დაგეგმილია შეხვედრა INTEGRITY-ს პერსონალთან)
დაწყების დრო 2021 წლის 09 ივლისი 11:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 09 ივლისი 13:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 09 ივლისი 11:00:00; დასრულება: 2021 წლის 09 ივლისი 13:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, ისუ.


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017