ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლინგვისტიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ეკატერინე ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა


დასახელება ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლინგვისტიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ეკატერინე ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლინგვისტიკის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ ეკატერინე ბარამიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა
დაწყების დრო 2021 წლის 24 ივლისი 17:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 24 ივლისი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2021 წლის 24 ივლისი 17:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 ივლისი 20:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017