ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო გუჯაბიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.


დასახელება ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო გუჯაბიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.
ტიპი სხვა
აღწერა ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის დოქტორანტ სოფიკო გუჯაბიძის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.
დაწყების დრო 2021 წლის 23 ივლისი 17:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 23 ივლისი 20:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №37 დაწყება: 2021 წლის 23 ივლისი 17:00:00; დასრულება: 2021 წლის 23 ივლისი 20:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017