ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კონფერენცია თემაზე: ბავშვთა უფლებების საკითხები


დასახელება კონფერენცია თემაზე: ბავშვთა უფლებების საკითხები
ტიპი კონფერენცია
აღწერა კონფერენცია თემაზე: ბავშვთა უფლებების საკითხები
დაწყების დრო 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 24 სექტემბერი 19:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 19:00:00;
1 კორპუსი - №59 დაწყება: 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №60 დაწყება: 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №50 დაწყება: 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 18:00:00;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი დაწყება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 12:00:00; დასრულება: 2021 წლის 24 სექტემბერი 19:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ, UNICEF - საქართველოს ორგანიზაცია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო,


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017