ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: ჟან მონეს კათედრის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული საზაფხულოს სკოლა.


დასახელება ჟან მონეს კათედრის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული საზაფხულოს სკოლა.
ტიპი სხვა
აღწერა ჟან მონეს კათედრის პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული საზაფხულოს სკოლა.
დაწყების დრო 2021 წლის 23 აგვისტო 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 27 აგვისტო 14:00:00
აუდიტორია 2 კორპუსი - №534 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 27 აგვისტო 14:00:00;
2 კორპუსი - №521 დაწყება: 2021 წლის 23 აგვისტო 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 27 აგვისტო 14:00:00;
ორგანიზატორი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის აპარატი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017