ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: სემინარი თემაზე "ენერგო და კლიმატის დიპლომატია, ენერგო ეფექტურობა და ენერგო მენეჯმენტი"


დასახელება სემინარი თემაზე "ენერგო და კლიმატის დიპლომატია, ენერგო ეფექტურობა და ენერგო მენეჯმენტი"
ტიპი შეხვედრა
აღწერა პროექტი ხორციელდება გაეროს და ბულგარეთის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით და მიზნად ისახავს სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფების - დიპლომატების, ენერგეტიკის საკითხებზე მომუშავე პროფესიული საჯარო მოხელეების, არასამთავრობო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების, სტუდენტებისა და აკადემიური პერსონალის ცოდნის გაღრმავებას ენერგეტიკისა და მდგრადი განვითარების საკითხებზე.
დაწყების დრო 2021 წლის 18 ნოემბერი 10:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 18 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 18 ნოემბერი 10:00:00; დასრულება: 2021 წლის 18 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი ბსუ-ს სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტი


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017