ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიება: კინო და ინტელექტკლუბი


დასახელება კინო და ინტელექტკლუბი
ტიპი ღონისძიება
აღწერა 14:00 საათზე ინტელექტუალური ვიქტორინა რა?სად?როდის? 16:00 საათზე კინოკლუბი.
დაწყების დრო 2021 წლის 28 ნოემბერი 14:00:00
დასრულების დრო 2021 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00
აუდიტორია 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო) დაწყება: 2021 წლის 28 ნოემბერი 14:00:00; დასრულება: 2021 წლის 28 ნოემბერი 18:00:00;
ორგანიზატორი სტუდენტთა კარიერული განვითარების, კულტურისა და სპორტის დეპარტამენტის, კულტურისა და სპორტის განყოფილება


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017