ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
797

დაგეგმილი

კონფერენცია თემაზე: ბავშვთა უფლებების საკითხები 2021 წლის 23 სექტემბერი 09:00:00 2021 წლის 24 სექტემბერი 19:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1 კორპუსი - №59;
1 კორპუსი - №60;
1 კორპუსი - №50;
1 კორპუსი - №ამირან მამალაძის სახელობის მცირე სპორტული დარბაზი;


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017