ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
1166

დაგეგმილი

საგრანტო პროექტის "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" დასკვნითი კონფერენცია 2023 წლის 04 ოქტომბერი 10:00:00 2023 წლის 04 ოქტომბერი 14:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1165

დაგეგმილი

საგრანტო პროექტის "საქართველოსა და უკრაინის უსდ-ების როლის გაძლიერება ინდუსტრიულ ტრანსფორმაციაში ინდუსტრიული პარადიგმა 4.0-ის მეშვეობით" დასკვნითი კონფერენცია 2023 წლის 03 ოქტომბერი 09:00:00 2023 წლის 03 ოქტომბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1140

დაგეგმილი

კონფერენცია „დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირში“ 2023 წლის 30 სექტემბერი 09:00:00 2023 წლის 30 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1170

დაგეგმილი

კონფერენცია „დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირში“ 2023 წლის 30 სექტემბერი 09:00:00 2023 წლის 30 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №15;
1 კორპუსი - №16;
1 კორპუსი - №17;
1 კორპუსი - №20;
1 კორპუსი - №21;
1 კორპუსი - №29;
1 კორპუსი - №43;
1 კორპუსი - №44;
1141

დაგეგმილი

კონფერენცია „დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირში“ 2023 წლის 29 სექტემბერი 09:00:00 2023 წლის 29 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);
1169

დაგეგმილი

პრეზენტაცია სახელწოდებით: „Fulbright Visiting Scholar Program 2024-2025” - „ფულბრაიტის პროგრამა მკვლევარებისთვის 2024-2025“ 2023 წლის 28 სექტემბერი 12:00:00 2023 წლის 28 სექტემბერი 13:30:00 1 კორპუსი - №32;
1160

დაგეგმილი

დასკვნითი ღონისძიება 2023 წლის 28 სექტემბერი 09:00:00 2023 წლის 28 სექტემბერი 18:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017