ბსუ - ღონისძიებებიღონისძიებების ცხრილი
გამოჩნდეს:

ID სტატუსი დასახელება დაწყება დასრულება აუდიტორია
760

დაგეგმილი

ახალი მონოგრაფიების - "ტაო" და "მარადიდი" - პრეზენტაცია 2021 წლის 14 აპრილი 14:00:00 2021 წლის 14 აპრილი 16:00:00 1 კორპუსი - №55 (საკონფერენციო);


ბსუ - საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუნიკაციების სამსახური | 2017